BIOAPL – sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

Syndyk Masy Upadłości BIOPAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Borku Wielkopolskim informuje, iż przystąpił do kolejnej próby sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego, za cenę nie niższą jak 18.891.335,00 zł netto.

Bliższe informacje w zakładce w zakładce Inwestycje.