Łukasz Grenda – Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny

Miło nam poinformować, iż na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 maja 2020 roku, mecenas Łukasz Grenda uzyskał tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, a tym samym dołączył do grona 32 doradców restrukturyzacyjnych uprawnionych do prowadzenia największych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Zgodnie bowiem z art. 38 Prawa restrukturyzacyjnego oraz art. 23 Prawa upadłościowego, w ich wersjach obowiązujących od dnia 01 stycznia 2020 roku, w przypadku otwarcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego przedsiębiorcy, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

– zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników, lub

– osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub 

– osiągnął sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat, które przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro,

jak również spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa lub przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, Sąd wyznacza do pełnienia funkcji w postępowaniu dotyczącym ww. podmiotów osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego z tytułem kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Tym samym, miło nam poinformować, iż mecenas Łukasz Grenda posiada przedmiotowe uprawnienia, stąd zachęcamy do korzystania z jego usług w zakresie wskazywania do pełnienia funkcji w tego rodzaju postępowaniach.