Sprzedaż pakietu wierzytelności

OBWIESZCZENIE

o sprzedaży pakietu wierzytelności pieniężnych

Syndyk masy upadłości Fermy Drobiu Borkowski Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Barłożni Wolsztyńskiej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki za najwyższą zaoferowaną cenę nie mniejszą niż 1 zł (słownie: jeden złoty) składnika masy upadłości

w postaci pakietu wierzytelności pieniężnych,

na podstawie zgody udzielonej uchwałą nr 1 Rady Wierzycieli Fermy Drobiu Borkowski Sp. z o.o.

w upadłości likwidacyjnej z dnia 12 lutego 2019 roku

zgodnie z art. 206 ust. 1 pkt 3 Prawa Upadłościowego i Naprawczego

Ogólne warunki sprzedaży:

 1. Bezwarunkową ofertę na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, składać należy w formie pisemnej w Kancelarii Syndyka Kancelaria Radców Prawnych
  i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA
  , adres: 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 lub przesłać listem poleconym na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia
  31 października 2019 roku, do godz. 10:30. Na kopercie należy wskazać „Oferta na sprzedaż składników masy upadłości Fermy Drobiu Borkowski Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
  w Barłożni Wolsztyńskiej (
  pakiet wierzytelności pieniężnych) – NIE OTWIERAĆ” z podaniem sygnatury akt sprawy „XI GUp 67/14”.

 2. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę
  oraz oferowaną cenę.

 3. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo bezodszkodowawczego odstąpienia
  od konkursu z ważnej przyczyny.

 4. Regulamin sprzedaży udostępniony został na stronie kancelarii Syndyka pod adresem: www.kancelariagrenda.pl oraz przesyłany będzie w formacie pdf osobom zainteresowanym w odpowiedzi na zapytanie skierowane na adres mailowy: biuro@kancelariagrenda.pl.

 5. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr 61 670 73 73 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00, bądź mailowo pod adresem: biuro@kancelariagrenda.pl.