Adam Tłuczek

 • Data rozpoczęcia: 08/05/2017
 • Status: Postępowanie upadłościowe konsumenckie
 • Sąd: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
   • 1. DANE UPADŁEGO:

 • Upadły: Adam Tłuczek
  Województwo: Mazowieckie

   • 2. DANE UPADŁOŚCI:

 • Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100,  00-454 Warszawa
  Sygnatura akt upadłości: X GUp 329/17
  Data ogłoszenia Upadłości: 08.05.2017 r.
  Syndyk: Patrycja Grenda
  Sędzia Komisarz: SSR Anna Żuława

   • 3. AKTUALNY STAN POSTĘPOWANIA:

 • Ogłoszenie upadłości
  • data postanowienia o ogłoszeniu upadłości: 08.05.2017 r.
  • publikacja w MSiG: MSiG nr 98/2017 (5235) z dnia 23 maja 2017 r. poz. 19288
 • Lista wierzytelności:
  • data zgłoszenia wierzytelności: 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości
  • data złożenia: 
  • data zatwierdzenia:
 • Likwidacja masy: brak majątku podlegającego likwidacji
 • Plany podziału:
 • Zakończenie postępowania: postępowanie w toku