Agnieszka Pastuszka

 • Data rozpoczęcia: 25/03/2015
 • Status: Postępowanie upadłościowe konsumenckie
 • Sąd: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
 • 1. DANE UPADŁEGO:

 • Upadły: Agnieszka Pastuszka
  Województwo: Mazowieckie
 • 2. DANE UPADŁOŚCI:

 • Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100,  00-454 Warszawa
  Sygnatura akt upadłości: X GUp 93/16
  Data ogłoszenia Upadłości: 25.03.2015 r.
  Syndyk: Łukasz Grenda
  Sędzia Komisarz: SSR Ewa Królikowska – Saks
 • 3. AKTUALNY STAN POSTĘPOWANIA:

 • Ogłoszenie upadłości
  • data postanowienia o ogłoszeniu upadłości: 25.03.2015 r.
  • publikacja w MSiG: rocznik 2015; numer 71/2015 (4702) z 14 kwietnia 2015 r.; pozycja 4501
 • Lista wierzytelności:
  • data zgłoszenia wierzytelności: 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości
  • data złożenia: 25.11.2015r.
  • data zatwierdzenia: zatwierdzona
 • Likwidacja masy: brak majątku
 • Plany podziału: wykonano ostateczny plan podziału
 • Zakończenie postępowania: postępowanie zakończone postanowieniem z dnia 31.01.2017 roku – ustalono plan spłat