BusinessPoint sp. z o.o.

 • Data rozpoczęcia: 26/06/2015
 • Status: Postępowanie upadłościowe likwidacyjne
 • Sąd: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
 • 1. DANE UPADŁEGO:

 • Upadły: BusinessPoint Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
  Województwo: Mazowieckie
  KRS 0000019266, REGON 017288893, NIP 5213154988
 • 2. DANE UPADŁOŚCI:

 • Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100,  00-454 Warszawa
  Sygnatura akt upadłości: X GUp 292/15
  Data ogłoszenia Upadłości: 26.06.2015 r.
  Syndyk: Łukasz Grenda
  Sędzia Komisarz: SSR Anna Żuława
 • 3. AKTUALNY STAN POSTĘPOWANIA:

 • Ogłoszenie upadłości
  • data postanowienia o ogłoszeniu upadłości: 26.06.2015 r.
  • publikacja w MSiG: rocznik 2015; numer 163/2015 (4794) z 24 sierpnia 2015 r.; pozycja 12466
 • Lista wierzytelności:
  • data zgłoszenia wierzytelności: 3 miesiące od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości
  • stan: sporządzono i zatwierdzono listę wierzytelności oraz I uzupełniającą listę wierzytelności
 • Likwidacja masy: zakończona
 • Plany podziału: w opracowaniu
 • Zakończenie postępowania: postępowanie w toku
 • 4. Informacje dla byłych pracowników i wierzycieli:

 • Archiwizacja dokumentacji: Past Actum Sp. z o.o., ul. Zgierska 47A, 95-070 Aleksandrów Łódzki, tel. 42 276 40 33, e-mail: archiwa@pastactum.pl