Dorota Liwarska

 • Data rozpoczęcia: 29/06/2016
 • Status: Postępowanie upadłościowe konsumenckie
 • Sąd: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
 • 1. DANE UPADŁEGO:

 • Upadły: Dorota Liwarska
  Województwo: Mazowieckie
 • 2. DANE UPADŁOŚCI:

 • Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100,  00-454 Warszawa
  Sygnatura akt upadłości: X GUp 401/16
  Data ogłoszenia Upadłości: 29.06.2016 r.
  Syndyk: Łukasz Grenda
  Sędzia Komisarz: SSR Edyta Dziewińska
 • 3. AKTUALNY STAN POSTĘPOWANIA:
 • Ogłoszenie upadłości
  • data postanowienia o ogłoszeniu upadłości: 29.06.2016 r.
  • publikacja w MSiG: rocznik 2016; numer 147/2016 (5032) z dnia 1 sierpnia 2016 roku, pozycja 19539
 • Lista wierzytelności:
  • data zgłoszenia wierzytelności: 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości
  • stan: złożone do akt postępowania
  • data zatwierdzenia:
 • Likwidacja masy: sporządzono opis i oszacowanie, likwidacja w toku

  – Przetarg nr 1

 • Plany podziału:
 • Zakończenie postępowania:postępowanie w toku