GRAHA Franciszek Teterycz Sp. k. w Warszawie

Data rozpoczęcia: 27/10/2016

Status: Postępowanie sanacyjne (restrukturyzacyjne)

Sąd: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy

1. DANE PRZEDSIĘBIORCY:

Przedsiębiorca: GRAHA Franciszek Teterycz Sp. k. w Warszawie
Adres: Wileńska 37/39A/22, 03-414 Warszawa
Województwo: Mazowieckie
KRS 0000284200, REGON 141053837, NIP 1132682882

2. DANE POSTĘPOWANIA:

Sąd RESTRUKTURYZACYJNY: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Sygnatura akt upadłości: X GR 55/16
Data wszczęcia postępowania: 27.10.2016 r.
Zarządca: Łukasz Grenda
Sędzia Komisarz: SSR Jarosław Zarębski

3. AKTUALNY STAN POSTĘPOWANIA:

Wszczęcie postępowania:
Data postanowienia o wszczęciu postępowania: 27.10.2016 r.
publikacja w MSiG: rocznik 2016; numer 222/2016 (5107) z 17 listopada 2016 r., pozycja 30356;

Spis wierzycieli, spis inwentarza, plan restrukturyzacyjny: złożone do akt postępowania

Plan restrukturyzacyjny: zatwierdzony – w toku realizacji

Zgromadzenie wierzycieli:

Zakończenie postępowania: postępowanie w toku