Małgorzata Radzikowska – Gajda Zakład Dziewiarski MARGOT

 • Data rozpoczęcia: 18/06/2014
 • Status: Postępowanie upadłościowe likwidacyjne
 • Sąd: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
 • 1. DANE UPADŁEGO:

 • Upadły: Małgorzata Radzikowska – Gajda w upadłości likwidacyjnej
  Województwo: Mazowieckie
 • 2. DANE UPADŁOŚCI:

 • Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100,  00-454 Warszawa
  Sygnatura akt upadłości: X Gup 48/14
  Data ogłoszenia Upadłości: 18.06.2014 r.
  Syndyk: Łukasz Grenda
  Sędzia Komisarz: SSR Cezary Zalewski
 • 3. AKTUALNY STAN POSTĘPOWANIA:

 • Ogłoszenie upadłości
  • data postanowienia o ogłoszeniu upadłości: 18.06.2014 r.
 • Lista wierzytelności:
  • data zgłoszenia wierzytelności: 3 miesiące od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości
  • data złożenia: złożona lista wierzytelności, I uzupełniająca lista wierzytelności oraz II uzupełniająca lista wierzytelności
 • Likwidacja masy: zakończona
 • Plany podziału: złożony ostateczny plan podziału
 • Zakończenie postępowania: 24.11.2016 r.postępowanie zakończone