Synopsis Limited sp. z o.o. Partners SKA

 • Data rozpoczęcia: 01/07/2014
 • Status: Postępowanie upadłościowe likwidacyjne
 • Sąd: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
 • 1. DANE UPADŁEGO:

 • Upadły: Synopsis LimitedSp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
  Województwo: Mazowieckie
  KRS 0000398274, REGON 145833957
 • 2. DANE UPADŁOŚCI:

 • Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100,  00-454 Warszawa
  Sygnatura akt upadłości: X GUp 51/14
  Data ogłoszenia Upadłości: 01.07.2014 r.
  Syndyk: Łukasz Grenda
  Sędzia Komisarz: SSR Edyta Dzielińska