Irena Sętowska

 • Data rozpoczęcia: 28/12/2016
 • Status: Postępowanie upadłościowe konsumenckie
 • Sąd: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
   • 1. DANE UPADŁEGO:

 • Upadły: Irena Sętowska
  Województwo: Mazowieckie

   • 2. DANE UPADŁOŚCI:

 • Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100,  00-454 Warszawa
  Sygnatura akt upadłości: X GUp 848/16
  Data ogłoszenia Upadłości: 28.12.2016 r.
  Syndyk: Patrycja Grenda
  Sędzia Komisarz: SSR Cezary Zalewski

   • 3. AKTUALNY STAN POSTĘPOWANIA:

 • Ogłoszenie upadłości
  • data postanowienia o ogłoszeniu upadłości: 28.12.2016 r.
  • publikacja w MSiG: rocznik 2017; numer 10/2017 (5147) z 16 stycznia 2017 r.; pozycja 1278
 • Lista wierzytelności:
  • data zgłoszenia wierzytelności: 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości
  • data złożenia: złożono podstawową listę wierzytelności
  • data zatwierdzenia:
 • Likwidacja masy: brak majątku podlegającego likwidacji
 • Plany podziału:
 • Zakończenie postępowania:postępowanie w toku