Kancelaria Radcy Prawnego Patrycja Grenda oferuje profesjonalną pomoc prawną klientom indywidualnym nieprowadzącym działalności gospodarczej, przedsiębiorcom, w tym osobom fizycznym lub spółkom prawa handlowego oraz grupom spółek, polegającą na ich reprezentacji na etapie przedsądowym oraz w toku procesu, podczas mediacji, a także w postępowaniach upadłościowych likwidacyjnych i układowych oraz przed urzędami i organami państwowymi lub samorządowymi.

 

W ramach świadczonych usług prawnych Kancelaria Radcy Prawnego Patrycja Grenda zapewnia swoim Klientom udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych oraz wniosków w przedmiocie dokonania wpisów we właściwych rejestrach, analizowanie oraz przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych, dochodzenie roszczeń, w tym odszkodowawczych oraz prowadzenie postępowań egzekucyjnych zmierzających do zaspokojenia wierzycieli. 

 

Kancelaria oferuje usługi w zakresie stałej, bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców, niezależnie od prowadzonej przez nich formy prawnej działalności gospodarczej.
Kancelaria Radcy Prawnego Patrycja Grenda oferuje klientom indywidualnym pomoc prawną w bardzo wielu dziedzinach prawa, nakierowaną na skuteczne i możliwie szybkie rozwiązanie zaistniałych problemów prawnych.
Radca Prawny Patrycja Grenda oferuje pomoc prawną w szeroko rozumianych sprawach związanych z upadłością przedsiębiorców.
Witam na mojej nowej stronie internetowej !