Łukasz Grenda – Radca prawny oraz doradca restrukturyzacyjny

lukasz-zdjecie-czarnobiale2

Specjalizuje się w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, transakcjach handlowych, sporach sądowych i arbitrażowych oraz prawie sportowym.

W latach 2007 – 2016 zdobywał doświadczenie będąc aplikantem, a następnie wspólnikiem w Kancelarii Radców Prawnych Kanecki i Wspólnicy Sp.k. w Poznaniu, Kancelarii Syndyków Grenda, Józefowicz-Jokiel, Kulesza Syndycy Poznańscy Sp.k. w Poznaniu oraz Kanecki i Wspólnicy Restrukturyzacja Sp.j. w Warszawie.

W lipcu 2016 roku założył Kancelarię Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, specjalizującą się w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz obsłudze biznesu.

Posiada zarówno wiedzę teoretyczną jak i doświadczenie wyniesione z wielu postępowań upadłościowych. Pełni funkcję likwidatora spółek prawa handlowego na zlecenie Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Sądów. Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji członka rad nadzorczych spółek handlowych.

Wiceprezydent Ogólnopolskiej Federacji Doradców Restrukturyzacyjnych i Syndyków z siedzibą w Warszawie.

Prywatnie pasjonuje się sportem, co łączy z pracą zawodową, pełniąc od 2010 roku funkcję członka Trybunału Związku Polskiego Związku Motorowego oraz będąc aktywnym członkiem Automobilklubu Wielkopolski. Autor publikacji i uczestnik konferencji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.