Witamy w blogu Kancelarii Grenda

Wycena nieruchomości | Zapytanie o oferty

Wycena nieruchomości | Zapytanie o oferty

Syndyk Masy Upadłości spółki pod firmą QUANTUM FUND S.A. w upadłości, w związku z koniecznością wyceny składników osobnych mas upadłości, zaprasza do składania o ofertę na wycenę nieruchomości położnych: w Krakowie, zapisanej w księgach wieczystych KR1P/00239201/8 i KR1P/00210830/7, Katowicach zapisanej w księdze wieczystej KA1K/00053439/4, Gdańsku zapisanej w księgach wieczystych GD1G/00075351/4, GD1G/00052973/3, GD1G/00153536/6, Szklarskiej Porębie zapisanej wWięcej oWycena nieruchomości | Zapytanie o oferty[…]

QUANTUM FUND S.A. w upadłości | Informacja dla wierzycieli

QUANTUM FUND S.A. w upadłości | Informacja dla wierzycieli

Informujemy, że mocą postanowienia Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie z dnia 15 czerwca 2023 r. (sygn. akt XIX GUp 85/22) dokonano zmiany osoby Syndyka Masy Upadłości Quantum Fund S.A. w upadłości, w ten sposób, że w miejsce syndyka Krzysztofa Gołąb powołano do pełnienia funkcji spółkę pod firmą GRENDA Restrukturyzacja Sp. z o.o. w Poznaniu. WWięcej oQUANTUM FUND S.A. w upadłości | Informacja dla wierzycieli[…]

Sprzedaż nieruchomości deweloperskiej w Warszawie

Sprzedaż nieruchomości deweloperskiej w Warszawie

Syndyk Masy Upadłości BUDO-PLUS Sp. z o.o. w upadłości, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę numer 91 o obszarze 4.980,00 m2 wraz z prawem własności usytuowanego na tej nieruchomości budynku w budowie, zapisanego w księdze wieczystej KW nr WA5M/00440194/4. Cena wywoławcza ww. przedmiotu sprzedaży wynosi nieWięcej oSprzedaż nieruchomości deweloperskiej w Warszawie[…]

FABRYKA PRZEWODÓW ENERGETYCZNYCH S.A. W BĘDZINIE – PRAWOMOCNE ZATWIERDZENIE UKŁADU

FABRYKA PRZEWODÓW ENERGETYCZNYCH S.A. W BĘDZINIE – PRAWOMOCNE ZATWIERDZENIE UKŁADU

Nadzorca układu Fabryki Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie informuje, iż w postanowienie Sąd Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach z dnia 14 kwietnia 2023 roku w przedmiocie zatwierdzenia układu zawartego w postępowaniu o zatwierdzenie prowadzonym przez Fabrykę Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie stało się prawomocne z dniem 03 maja 2023 roku.   Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie przystępuje do realizacji układuWięcej oFABRYKA PRZEWODÓW ENERGETYCZNYCH S.A. W BĘDZINIE – PRAWOMOCNE ZATWIERDZENIE UKŁADU[…]

Sprzedaż | Spółka | Znak towarowy | Wierzytelności

Sprzedaż | Spółka | Znak towarowy | Wierzytelności

Syndyk masy upadłości Fermy Drobiu Borkowski Sp. z o.o.  w upadłości likwidacyjnej informuje, iż prowadzi sprzedaż z wolnej ręki, za cenę najwyżej zaoferowaną (bez ceny minimalnej) następujące aktywa: 100% udziałów w spółce pod firmą Wytwórnia Pasz Borkowski Sp. z o.o. KRS 0000446220, znaki towarowe, pakiet wierzytelności. W sprawie bliższych informacji osoby zainteresowane proszone są o kontaktyWięcej oSprzedaż | Spółka | Znak towarowy | Wierzytelności[…]

Grupa MRÓZ | Gospodarstwo Rolne Borzęciczki Sp. z o.o. | Zatwierdzenie układu

Grupa MRÓZ | Gospodarstwo Rolne Borzęciczki Sp. z o.o. | Zatwierdzenie układu

Miło nam poinformować, że w dniu 03 kwietnia 2022 roku Sąd Restrukturyzacyjny w Kaliszu zatwierdził układ zawarty w postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym przez Gospodarstwo Rolne Borzęciczki Sp. z o.o. Zatwierdzony układ ww. Spółki jest pierwszym zatwierdzonym układem w toku restrukturyzacji spółek z Grupy MRÓZ S.A. i stanowi istotny elementy całej restrukturyzacji Grupy. Postępowanie restrukturyzacyjne Spółki odbyłoWięcej oGrupa MRÓZ | Gospodarstwo Rolne Borzęciczki Sp. z o.o. | Zatwierdzenie układu[…]

Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie – Zatwierdzenie układu

Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie – Zatwierdzenie układu

Miło nam poinformować, iż w dniu 14 kwietnia 2022 roku Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach zatwierdził układ zawarty w postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym przez Fabrykę Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie. Postępowanie restrukturyzacyjne Spółki odbyło się za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych i cechowało się znaczną dynamiką. Warto podkreślić, że obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego zamieszonoWięcej oFabryka Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie – Zatwierdzenie układu[…]

ZATWIERDZENIE UKŁADU WAIMEA MM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ZATWIERDZENIE UKŁADU WAIMEA MM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Miło nam poinformować, iż w dniu 10 marca 2023 roku Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie zatwierdził układ zawarty w postępowaniu o zatwierdzeniu układu prowadzonym przez Waimea MM Sp. z o.o. Spółka komandytowa. Postępowanie restrukturyzacyjne spółki Waimea MM Sp. z o.o. Spółka komandytowa stanowi ostatnim elementem szerokiego procesu restrukturyzacji Grupy WAIMEA, które podobnie jak postępowania restrukturyzacyjne pozostałych spółek celowych (North-WestWięcej oZATWIERDZENIE UKŁADU WAIMEA MM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA[…]

Patrycja Grenda Kwalifikowanym Doradcą Restrukturyzacyjnym

Patrycja Grenda Kwalifikowanym Doradcą Restrukturyzacyjnym

Miło nam poinformować, że decyzją wydaną przez Ministra Sprawiedliwości z dnia 08 lutego 2023 roku, Pani mecenas Patrycja Grenda uzyskała uprawnienia kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Otrzymana decyzja stanowi dowód licznych, prawidłowo i skutecznie przeprowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Tym samym, spółka GRENDA – Restrukturyzacja Sp. z o.o. jako podmiot reprezentowany przez dwóch doradców restrukturyzacyjnych z licencjąWięcej oPatrycja Grenda Kwalifikowanym Doradcą Restrukturyzacyjnym[…]

Przyjęcie układu Waimea MM Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Przyjęcie układu Waimea MM Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Miło nam poinformować, iż w dniu 10 listopada 2022 roku Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzeniu układu prowadzonym przez Waimea MM Sp. z o.o. Spółka komandytowa stwierdził przyjęcie układu dłużnika z wierzycielami. Postępowanie restrukturyzacyjne spółki Waimea MM Sp. z o.o. Spółka komandytowa było ostatnim elementem szerokiego procesu restrukturyzacji Grupy WAIMEA, które podobnie jak postępowania restrukturyzacyjne pozostałychWięcej oPrzyjęcie układu Waimea MM Sp. z o.o. Spółka komandytowa[…]

Odzyskanie nieruchomości przy Al. Krakowskiej – informacja dla wierzycieli Budo-Plus Sp. z o.o.

Odzyskanie nieruchomości przy Al. Krakowskiej – informacja dla wierzycieli Budo-Plus Sp. z o.o.

Syndyk Masy Upadłości Budo – Plus Sp. z o.o. w upadłości informuje wierzycieli, iż w wykonaniu prawomocnego orzeczenia w przedmiocie zwrotu do masy upadłości nieruchomości stanowiącej uprzednio majątek upadłego dłużnika – zespołu budynków w stanie deweloperskim położonych w Warszawie przy Al. Krakowskiej – w dniu 25 października 2022 roku przy udziale Komornika Sądowego oraz wWięcej oOdzyskanie nieruchomości przy Al. Krakowskiej – informacja dla wierzycieli Budo-Plus Sp. z o.o.[…]

Oczyszczalnia ścieków Lubczykowa Góra – informacja dla mieszkańców

Oczyszczalnia ścieków Lubczykowa Góra – informacja dla mieszkańców

Syndyk Masy Upadłości TRUST S.A. w upadłości informuje, że z dniem 01 października 2022 roku obsługę w zakresie odbioru ścieków na terenie tzw. Lubczykowej Góry i okolic przejmuje spółka AQUANET S.A. Wszystkie osoby posiadające dotychczas obowiązujące umowy z TRUST S.A., których obecnym wykonawcą był Syndyk, otrzymają w najbliższym czasie od spółki AQUANET S.A. informacje oWięcej oOczyszczalnia ścieków Lubczykowa Góra – informacja dla mieszkańców[…]

Publikacja obwieszczenia o zatwierdzeniu układu

Publikacja obwieszczenia o zatwierdzeniu układu

Zarządca Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 28 września 2022 roku ukazało się obwieszczenie o zatwierdzeniu układu zawartego w toku postępowania restrukturyzacyjnego spółki. Treść obwieszczenia dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości. Zarządca wskazuje, iż zgodnie z treścią zawartego układu, jego realizacja rozpocznie się w terminach liczonych od momentuWięcej oPublikacja obwieszczenia o zatwierdzeniu układu[…]

Odrębne postępowanie restrukturyzacyjne wobec emitentów obligacji – artykuł

Odrębne postępowanie restrukturyzacyjne wobec emitentów obligacji – artykuł

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą najnowszą publikacją na łamach “Doradcy restrukturyzacyjnego”. Artykuł “Odrębne postępowanie restrukturyzacyjne wobec emitentów obligacji” stanowi kompleksowe omówienie podstawowych problemów praktycznych pojawiających się na tle stosowania regulacji odrębnej (postępowania restrukturyzacyjnego wobec emitentów obligacji). W artykule poruszono między innymi kwestie praktycznego podejścia do siły głosu kuratora i jego relacji do administratoraWięcej oOdrębne postępowanie restrukturyzacyjne wobec emitentów obligacji – artykuł[…]

Zatwierdzenie układu Waimea Holding S.A. w restrukuryzacji

Zatwierdzenie układu Waimea Holding S.A. w restrukuryzacji

Zarządca Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji informuje, iż postanowieniem z dnia 06 września 2022 roku Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie zatwierdził układ zawarty w postępowaniu sanacyjnym dłużnika. Zarządca dziękuje wszystkim biorącym udział w sprawie podmiotom, w szczególności wierzycielom, którzy niezwykle licznie uczestniczyli w głosowaniu nad układem i zdecydowali się go poprzeć. Zarządca dziękujeWięcej oZatwierdzenie układu Waimea Holding S.A. w restrukuryzacji[…]

Zwrot nieruchomości do masy upadłości Budo – Plus Sp. z o.o.

Zwrot nieruchomości do masy upadłości Budo – Plus Sp. z o.o.

Syndyk Masy Upadłości Budo – Plus Sp. z o.o. w upadłości informuje wierzycieli, iż w toku postępowania upadłościowego Syndyk uzyskał prawomocne orzeczenie w przedmiocie zwrotu do masy upadłości nieruchomości stanowiącej uprzednio majątek upadłego dłużnika. Uzyskane orzeczenie pozwoli na przeprowadzenie postępowania upadłościowego Budo – Plus Sp. z o.o. w upadłości z uwzględnieniem przepisów o upadłości deweloperskiej.Więcej oZwrot nieruchomości do masy upadłości Budo – Plus Sp. z o.o.[…]

Doręczenia elektroniczne i adres do doręczeń elektronicznych

Doręczenia elektroniczne i adres do doręczeń elektronicznych

Wszystkim przedsiębiorcom oraz osobom wykonującym szeroko pojęte zawody prawnicze, w tym radcom prawnym, adwokatom oraz doradcom restrukturyzacyjnym przypominamy, że z dniem 05 października 2021 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych (Dz. U z 2020 r. poz. 2320). Ustawa, choć w znacznej mierze odroczona w skutkach, wprowadza nowąWięcej oDoręczenia elektroniczne i adres do doręczeń elektronicznych[…]

Nieruchomość, Rawicz, ul. Armii Krajowej 4

Nieruchomość, Rawicz, ul. Armii Krajowej 4

OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości WIKONT Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu ogłasza łączną sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert składników masy upadłości w postaci nieruchomości położonej w Rawiczu, przy ul. Armii Krajowej 4 za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości nie niższą jak 2.683.200,00 zł oraz ruchomości za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości nieWięcej oNieruchomość, Rawicz, ul. Armii Krajowej 4[…]

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Z dniem 01 grudnia 2021 roku, zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów, wejść w życia mają przepisy dotyczące funkcjonowania Krajowego Rejestru Zadłużonych. Prowadzenie rejestru w życie stanowić będzie przełom w zasadach prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, na który oczekiwano od wielu lat, i który, jak wszyscy liczymy, przyczyni się do usprawnienia tych procesów. W dniu wczorajszymWięcej oKrajowy Rejestr Zadłużonych[…]

Przyjęcie 3 układów w Grupie Coccodrillo

Przyjęcie 3 układów w Grupie Coccodrillo

Z przyjemnością informujemy, iż w uproszczonych postępowaniach restrukturyzacyjnych prowadzonych przez spółki Coccodrillo Concepts sp. z o.o., Drussis sp. z o.o. oraz Smart Investment Group sp. z o.o. należące do Grupy Cocodrillo (CDRL) doszło do zawarcia układów z wierzycielami. Funkcję Nadzorcy układu we wszystkich trzech postępowaniach pełniła Pani Mecenas Patrycja Grenda, która wspierana była przez całyWięcej oPrzyjęcie 3 układów w Grupie Coccodrillo[…]