Witamy w blogu Kancelarii Grenda

Rafineria Biopaliw

Rafineria Biopaliw

Przedsiębiorstwo upadłego BIOPAL Sp. z o.o. w Borku Wielkopolskim, w skład którego wchodzi rafineria biopaliw. Przedsiębiorstwo znajduje się w ruchu, stanowi przedmiot dzierżawy, z możliwością wypowiedzenia za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Aktualnie poszukiwany jest nabywca na całość przedsiębiorstwa.

Udziały w ubojni drobiu

Udziały w ubojni drobiu

Udziały w Spółce Firma Drobiarska Sp. z o.o. w Strzegmiu. 60% udziałów – pakiet dający decydujący głos na Zgromadzeniu Wspólników. Spółka znajduje się w ruchu, rozwija się, prowadzi inwestycje w majątek własny i wypłaca coroczną dywidendę.