Witamy w blogu Kancelarii Grenda

QUANTUM FUND S.A. w upadłości | Informacja dla wierzycieli

QUANTUM FUND S.A. w upadłości | Informacja dla wierzycieli

Informujemy, że mocą postanowienia Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie z dnia 15 czerwca 2023 r. (sygn. akt XIX GUp 85/22) dokonano zmiany osoby Syndyka Masy Upadłości Quantum Fund S.A. w upadłości, w ten sposób, że w miejsce syndyka Krzysztofa Gołąb powołano do pełnienia funkcji spółkę pod firmą GRENDA Restrukturyzacja Sp. z o.o. w Poznaniu. WWięcej oQUANTUM FUND S.A. w upadłości | Informacja dla wierzycieli[…]