Witamy w blogu Kancelarii Grenda

Zaproszenie do składania ofert na realizację prac budowlanych

Zaproszenie do składania ofert na realizację prac budowlanych

Zarządca spółki Błękitne Tarasy Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Koszalinie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach inwestycji polegającej na budowie obiektu apartamentowego w Sianożętach przy ul. Lotnicza 1. Prace polegać mają na kompleksowym zakończeniu budowy zgodnie z obowiązującym pozwoleniem na budowę. Oferty składać należy w formie pisemnej, w zamkniętych kopertachWięcej oZaproszenie do składania ofert na realizację prac budowlanych[…]

Błękitne Taras Sp. z o.o. | Otwarcie postępowania sanacyjnego

Błękitne Taras Sp. z o.o. | Otwarcie postępowania sanacyjnego

Niniejszym informujemy, iż mocą postanowienia z dnia 06 grudnia 2023 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie otworzył postępowanie sanacyjne spółki pod firmą Błękitne Tarasy Sp. z o.o. w Koszalinie. Spółka jest inwestorem w zakresie wznoszonego budynku apartamentowego w Sianożętach. Funkcję zarządcy w niniejszym postępowaniu sanacyjnym pełni kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Łukasz Grenda. Zarządca informuje, iż Sąd nieWięcej oBłękitne Taras Sp. z o.o. | Otwarcie postępowania sanacyjnego[…]

Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. w Będziecie | Zmiana właściciela

Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. w Będziecie | Zmiana właściciela

Nadzorca wykonania układu Fabryki Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie niniejszym informuje, iż zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa z dnia 15Więcej oFabryka Przewodów Energetycznych S.A. w Będziecie | Zmiana właściciela[…]

SPRZEDAŻ |Warszawa | Hala garażowa przy ul. Stryjeńskich 19

SPRZEDAŻ |Warszawa | Hala garażowa przy ul. Stryjeńskich 19

Obwieszczenie o sprzedaży   Syndyk Masy Upadłości Centrum Zarządzania Nieruchomościami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości (KRS: 0000541419) w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XI GUp 196/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie publicznego konkursu ofert, składnika masy upadłości (dalej: Przedmiot sprzedaży)Więcej oSPRZEDAŻ |Warszawa | Hala garażowa przy ul. Stryjeńskich 19[…]

Kwartalnik Doradca restrukturyzacyjny nr 34 | Należności pracownicze w postępowaniu upadłościowym

Kwartalnik Doradca restrukturyzacyjny nr 34 | Należności pracownicze w postępowaniu upadłościowym

Miło nam poinformować, że w dniu 12 grudnia 2023 roku swoją premierę będzie miał kolejny [34] numer kwartalnika Doradca restrukturyzacyjny. Wśród tematów poruszonych w najnowszym numerze czasopisma Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, na szczególną uwagę zasługuje w naszej ocenie artykuł Pani Mecenas Patrycji Grenda dotyczący statusu należności pracowniczych w postępowaniu upadłościowym. Ten przekrojowy artykuł powstał jakoWięcej oKwartalnik Doradca restrukturyzacyjny nr 34 | Należności pracownicze w postępowaniu upadłościowym[…]

Działania sanacyjne | Przemyślenia po INSO 2023

Działania sanacyjne | Przemyślenia po INSO 2023

W dniu 08 grudnia 2023 roku w Warszawie odbył się kolejny – 15 już – kongres INSO. Jak zwykle byliśmy na nim obecni, korzystając z możliwości wymiany wzajemnych doświadczeń oraz nawiązywania nowych relacji zawodowych. Wśród licznych, ciekawych, poruszonych zagadnień, naszą uwagę w sposób szczególny zwróciła poruszana przez panelistów kwestia stosowania tzw. działań sanacyjnych.  W ramachWięcej oDziałania sanacyjne | Przemyślenia po INSO 2023[…]

Wycena nieruchomości | Zapytanie o oferty

Wycena nieruchomości | Zapytanie o oferty

Syndyk Masy Upadłości spółki pod firmą QUANTUM FUND S.A. w upadłości, w związku z koniecznością wyceny składników osobnych mas upadłości, zaprasza do składania o ofertę na wycenę nieruchomości położnych: w Krakowie, zapisanej w księgach wieczystych KR1P/00239201/8 i KR1P/00210830/7, Katowicach zapisanej w księdze wieczystej KA1K/00053439/4, Gdańsku zapisanej w księgach wieczystych GD1G/00075351/4, GD1G/00052973/3, GD1G/00153536/6, Szklarskiej Porębie zapisanej wWięcej oWycena nieruchomości | Zapytanie o oferty[…]

QUANTUM FUND S.A. w upadłości | Informacja dla wierzycieli

QUANTUM FUND S.A. w upadłości | Informacja dla wierzycieli

Informujemy, że mocą postanowienia Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie z dnia 15 czerwca 2023 r. (sygn. akt XIX GUp 85/22) dokonano zmiany osoby Syndyka Masy Upadłości Quantum Fund S.A. w upadłości, w ten sposób, że w miejsce syndyka Krzysztofa Gołąb powołano do pełnienia funkcji spółkę pod firmą GRENDA Restrukturyzacja Sp. z o.o. w Poznaniu. WWięcej oQUANTUM FUND S.A. w upadłości | Informacja dla wierzycieli[…]

Sprzedaż nieruchomości deweloperskiej w Warszawie

Sprzedaż nieruchomości deweloperskiej w Warszawie

Syndyk Masy Upadłości BUDO-PLUS Sp. z o.o. w upadłości, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę numer 91 o obszarze 4.980,00 m2 wraz z prawem własności usytuowanego na tej nieruchomości budynku w budowie, zapisanego w księdze wieczystej KW nr WA5M/00440194/4. Cena wywoławcza ww. przedmiotu sprzedaży wynosi nieWięcej oSprzedaż nieruchomości deweloperskiej w Warszawie[…]

FABRYKA PRZEWODÓW ENERGETYCZNYCH S.A. W BĘDZINIE – PRAWOMOCNE ZATWIERDZENIE UKŁADU

FABRYKA PRZEWODÓW ENERGETYCZNYCH S.A. W BĘDZINIE – PRAWOMOCNE ZATWIERDZENIE UKŁADU

Nadzorca układu Fabryki Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie informuje, iż w postanowienie Sąd Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach z dnia 14 kwietnia 2023 roku w przedmiocie zatwierdzenia układu zawartego w postępowaniu o zatwierdzenie prowadzonym przez Fabrykę Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie stało się prawomocne z dniem 03 maja 2023 roku.   Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie przystępuje do realizacji układuWięcej oFABRYKA PRZEWODÓW ENERGETYCZNYCH S.A. W BĘDZINIE – PRAWOMOCNE ZATWIERDZENIE UKŁADU[…]

Sprzedaż | Spółka | Znak towarowy | Wierzytelności

Sprzedaż | Spółka | Znak towarowy | Wierzytelności

Syndyk masy upadłości Fermy Drobiu Borkowski Sp. z o.o.  w upadłości likwidacyjnej informuje, iż prowadzi sprzedaż z wolnej ręki, za cenę najwyżej zaoferowaną (bez ceny minimalnej) następujące aktywa: 100% udziałów w spółce pod firmą Wytwórnia Pasz Borkowski Sp. z o.o. KRS 0000446220, znaki towarowe, pakiet wierzytelności. W sprawie bliższych informacji osoby zainteresowane proszone są o kontaktyWięcej oSprzedaż | Spółka | Znak towarowy | Wierzytelności[…]

Grupa MRÓZ | Gospodarstwo Rolne Borzęciczki Sp. z o.o. | Zatwierdzenie układu

Grupa MRÓZ | Gospodarstwo Rolne Borzęciczki Sp. z o.o. | Zatwierdzenie układu

Miło nam poinformować, że w dniu 03 kwietnia 2022 roku Sąd Restrukturyzacyjny w Kaliszu zatwierdził układ zawarty w postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym przez Gospodarstwo Rolne Borzęciczki Sp. z o.o. Zatwierdzony układ ww. Spółki jest pierwszym zatwierdzonym układem w toku restrukturyzacji spółek z Grupy MRÓZ S.A. i stanowi istotny elementy całej restrukturyzacji Grupy. Postępowanie restrukturyzacyjne Spółki odbyłoWięcej oGrupa MRÓZ | Gospodarstwo Rolne Borzęciczki Sp. z o.o. | Zatwierdzenie układu[…]

Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie – Zatwierdzenie układu

Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie – Zatwierdzenie układu

Miło nam poinformować, iż w dniu 14 kwietnia 2022 roku Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach zatwierdził układ zawarty w postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym przez Fabrykę Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie. Postępowanie restrukturyzacyjne Spółki odbyło się za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych i cechowało się znaczną dynamiką. Warto podkreślić, że obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego zamieszonoWięcej oFabryka Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie – Zatwierdzenie układu[…]

ZATWIERDZENIE UKŁADU WAIMEA MM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ZATWIERDZENIE UKŁADU WAIMEA MM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Miło nam poinformować, iż w dniu 10 marca 2023 roku Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie zatwierdził układ zawarty w postępowaniu o zatwierdzeniu układu prowadzonym przez Waimea MM Sp. z o.o. Spółka komandytowa. Postępowanie restrukturyzacyjne spółki Waimea MM Sp. z o.o. Spółka komandytowa stanowi ostatnim elementem szerokiego procesu restrukturyzacji Grupy WAIMEA, które podobnie jak postępowania restrukturyzacyjne pozostałych spółek celowych (North-WestWięcej oZATWIERDZENIE UKŁADU WAIMEA MM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA[…]

Patrycja Grenda Kwalifikowanym Doradcą Restrukturyzacyjnym

Patrycja Grenda Kwalifikowanym Doradcą Restrukturyzacyjnym

Miło nam poinformować, że decyzją wydaną przez Ministra Sprawiedliwości z dnia 08 lutego 2023 roku, Pani mecenas Patrycja Grenda uzyskała uprawnienia kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Otrzymana decyzja stanowi dowód licznych, prawidłowo i skutecznie przeprowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Tym samym, spółka GRENDA – Restrukturyzacja Sp. z o.o. jako podmiot reprezentowany przez dwóch doradców restrukturyzacyjnych z licencjąWięcej oPatrycja Grenda Kwalifikowanym Doradcą Restrukturyzacyjnym[…]

Przyjęcie układu Waimea MM Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Przyjęcie układu Waimea MM Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Miło nam poinformować, iż w dniu 10 listopada 2022 roku Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzeniu układu prowadzonym przez Waimea MM Sp. z o.o. Spółka komandytowa stwierdził przyjęcie układu dłużnika z wierzycielami. Postępowanie restrukturyzacyjne spółki Waimea MM Sp. z o.o. Spółka komandytowa było ostatnim elementem szerokiego procesu restrukturyzacji Grupy WAIMEA, które podobnie jak postępowania restrukturyzacyjne pozostałychWięcej oPrzyjęcie układu Waimea MM Sp. z o.o. Spółka komandytowa[…]

Odzyskanie nieruchomości przy Al. Krakowskiej – informacja dla wierzycieli Budo-Plus Sp. z o.o.

Odzyskanie nieruchomości przy Al. Krakowskiej – informacja dla wierzycieli Budo-Plus Sp. z o.o.

Syndyk Masy Upadłości Budo – Plus Sp. z o.o. w upadłości informuje wierzycieli, iż w wykonaniu prawomocnego orzeczenia w przedmiocie zwrotu do masy upadłości nieruchomości stanowiącej uprzednio majątek upadłego dłużnika – zespołu budynków w stanie deweloperskim położonych w Warszawie przy Al. Krakowskiej – w dniu 25 października 2022 roku przy udziale Komornika Sądowego oraz wWięcej oOdzyskanie nieruchomości przy Al. Krakowskiej – informacja dla wierzycieli Budo-Plus Sp. z o.o.[…]

Oczyszczalnia ścieków Lubczykowa Góra – informacja dla mieszkańców

Oczyszczalnia ścieków Lubczykowa Góra – informacja dla mieszkańców

Syndyk Masy Upadłości TRUST S.A. w upadłości informuje, że z dniem 01 października 2022 roku obsługę w zakresie odbioru ścieków na terenie tzw. Lubczykowej Góry i okolic przejmuje spółka AQUANET S.A. Wszystkie osoby posiadające dotychczas obowiązujące umowy z TRUST S.A., których obecnym wykonawcą był Syndyk, otrzymają w najbliższym czasie od spółki AQUANET S.A. informacje oWięcej oOczyszczalnia ścieków Lubczykowa Góra – informacja dla mieszkańców[…]

Publikacja obwieszczenia o zatwierdzeniu układu

Publikacja obwieszczenia o zatwierdzeniu układu

Zarządca Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 28 września 2022 roku ukazało się obwieszczenie o zatwierdzeniu układu zawartego w toku postępowania restrukturyzacyjnego spółki. Treść obwieszczenia dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości. Zarządca wskazuje, iż zgodnie z treścią zawartego układu, jego realizacja rozpocznie się w terminach liczonych od momentuWięcej oPublikacja obwieszczenia o zatwierdzeniu układu[…]

Odrębne postępowanie restrukturyzacyjne wobec emitentów obligacji – artykuł

Odrębne postępowanie restrukturyzacyjne wobec emitentów obligacji – artykuł

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą najnowszą publikacją na łamach “Doradcy restrukturyzacyjnego”. Artykuł “Odrębne postępowanie restrukturyzacyjne wobec emitentów obligacji” stanowi kompleksowe omówienie podstawowych problemów praktycznych pojawiających się na tle stosowania regulacji odrębnej (postępowania restrukturyzacyjnego wobec emitentów obligacji). W artykule poruszono między innymi kwestie praktycznego podejścia do siły głosu kuratora i jego relacji do administratoraWięcej oOdrębne postępowanie restrukturyzacyjne wobec emitentów obligacji – artykuł[…]