Witamy w blogu Kancelarii Grenda

POSTĘPOWANIE SANACYJNE GRAHA FRANCISZEK TETERYCZ SP. K.

POSTĘPOWANIE SANACYJNE GRAHA FRANCISZEK TETERYCZ SP. K.

Informujemy, iż w dniu 27 października 2016 roku Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy wszczął postępowanie sanacyjne spółki pod firmą GRAHA Franciszek Teterycz Sp. k. w Warszawie, wyznaczając zarządcę w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Łukasza Grenda i Sędziego – komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego. Wierzycieli i inne podmioty zainteresowane przebiegiem postępowania prosimy o kontakt telefonicznyWięcej oPOSTĘPOWANIE SANACYJNE GRAHA FRANCISZEK TETERYCZ SP. K.[…]

KONFERENCJA OGÓLNOPOLSKIEJ FEDERACJI DORADCÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH I SYNDYKÓW

KONFERENCJA OGÓLNOPOLSKIEJ FEDERACJI DORADCÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH I SYNDYKÓW

W dniach 13 – 16 listopada 2016 roku odbyła się Konferencja Ogólnopolskiej Federacji Doradców Restrukturyzacyjnych i Syndyków. W Konferencji udział wzięli sędziowie, doradcy restrukturyzacyjny, prawnicy i ekonomiści z całego kraju, w tym przedstawiciele naszej kancelarii. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń i podniesienia swoich kwalifikacji.