MEC. ŁUKASZ GRENDA WICEPREZYDENTEM OGÓLNOPOLSKIEJ FEDERACJI DORADCÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH I SYNDYKÓW

Miło nam poinformować, iż obradujące w dniu 13 listopada 2016 roku Zwyczajne Zebranie Członków Ogólnopolskiej Ogólnopolskiej Federacji Doradców Restrukturyzacyjnych i Syndyków wybrało mec. Łukasza Grenda na Wiceprezydenta Federacji.