Witamy w blogu Kancelarii Grenda

Zaproszenia do składania ofert na nabycie lub dzierżawę oczyszczalni ścieków

Zaproszenia do składania ofert na nabycie lub dzierżawę oczyszczalni ścieków

OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości TRUST S.A. w upadłości z siedzibą w Poznaniu zaprasza podmioty zainteresowane do składania ofert nabycia lub dzierżawy wchodzącej w skład masy upadłości oczyszczalni ścieków dla Moraska i Radojewa położonej na działce nr 408 zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00130418/7.   Ogólne warunki sprzedaży: Przedmiotem sprzedaży lub dzierżawy jest funkcjonująca oczyszczalnia ściekówWięcej oZaproszenia do składania ofert na nabycie lub dzierżawę oczyszczalni ścieków[…]

Nieruchomość w Rawiczu ul. Armii Krajowej 4

Nieruchomość w Rawiczu ul. Armii Krajowej 4

OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości WIKONT Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu ogłasza łączną sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert składników masy upadłości w postaci nieruchomości położonej w Rawiczu, przy ul. Armii Krajowej 4 za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości nie niższą jak 3.354.000,00 zł oraz ruchomości za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości nieWięcej oNieruchomość w Rawiczu ul. Armii Krajowej 4[…]