POSTĘPOWANIE SANACYJNE GRAHA FRANCISZEK TETERYCZ SP. K.

Informujemy, iż w dniu 27 października 2016 roku Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy wszczął postępowanie sanacyjne spółki pod firmą GRAHA Franciszek Teterycz Sp. k. w Warszawie, wyznaczając zarządcę w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Łukasza Grenda i Sędziego – komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego.

Wierzycieli i inne podmioty zainteresowane przebiegiem postępowania prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Informacje o przebiegu postępowania dostępne będą również w zakładce „Postępowania”.