Zaproszenie do składania ofert na realizację prac budowlanych

Zarządca spółki Błękitne Tarasy Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Koszalinie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach inwestycji polegającej na budowie obiektu apartamentowego w Sianożętach przy ul. Lotnicza 1. Prace polegać mają na kompleksowym zakończeniu budowy zgodnie z obowiązującym pozwoleniem na budowę. Oferty składać należy w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach do biura Zarządcy w terminie nie późniejszym jak do dnia 26 kwietnia 2024 roku. Oferta zawierać winna co najmniej: łączną wartość wynagrodzenia z tytułu prac budowlanych, możliwy termin rozpoczęcia prac oraz szacowany czas ich realizacji, informację o oferencie. Bliższe informacje o inwestycji, posiadanej dokumentacji oraz wizytacja obiektu możliwe są po uprzednim umówieniu z Zarządcą – Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA, ul. Młyńska 5a/1, 61-729 Poznań, tel. 61-670-73-73, biuro@kancelariagrenda.pl