Błękitne Taras Sp. z o.o. | Otwarcie postępowania sanacyjnego

Niniejszym informujemy, iż mocą postanowienia z dnia 06 grudnia 2023 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie otworzył postępowanie sanacyjne spółki pod firmą Błękitne Tarasy Sp. z o.o. w Koszalinie.

Spółka jest inwestorem w zakresie wznoszonego budynku apartamentowego w Sianożętach.

Funkcję zarządcy w niniejszym postępowaniu sanacyjnym pełni kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Łukasz Grenda.

Zarządca informuje, iż Sąd nie wyraził zgody na sprawowanie zarządu własnego przez dłużnika.

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem systemu Krajowy Rejestr Zadłużonych pod sygnaturą akt KO1K/GR/10/2023.

W toku pierwszych czynności zarządca prowadził będzie działania związane z przejęciem i zabezpieczeniem inwestycji w Sianożętach oraz sporządzeniem spisu wierzytelności.

Kontakt z zarządcą możliwy jest pod dedykowanym dla postępowania adresem poczty elektronicznej bt@kancelariagrenda.pl

Informacje o aktualnym stanie postępowania zamieszczane będą na bieżąco na stronie kancelarii w zakładce Postępowania.