QUANTUM FUND S.A. w upadłości | Informacja dla wierzycieli

Informujemy, że mocą postanowienia Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie z dnia 15 czerwca 2023 r. (sygn. akt XIX GUp 85/22) dokonano zmiany osoby Syndyka Masy Upadłości Quantum Fund S.A. w upadłości, w ten sposób, że w miejsce syndyka Krzysztofa Gołąb powołano do pełnienia funkcji spółkę pod firmą GRENDA Restrukturyzacja Sp. z o.o. w Poznaniu.

W związku ze zmianą osoby Syndyka Masy Upadłości aktualnie wszelkie czynności w postępowaniu upadłościowym podejmują wyłącznie przedstawiciele spółki GRENDA Restrukturyzacja Sp. z o.o.

W przypadku potrzeby kontaktu z syndykiem prosimy o kontakt mailowy pod dedykowanym adresem: quantum@kancelariagrenda.pl lub numerem telefonu 61-670-73-73.

W ramach bieżącego dostępu wierzycieli do informacji, Syndyk publikował będzie bieżące informacje o toku postępowania upadłościowego w zakładce postępowania.

Syndyk podaje adres korespondencyjny właściwy dla kancelarii Syndyka: 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1.

Warszawskie biuro Syndyka mieści się pod adresem: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34/502.

Osobiste spotkania z Syndykiem prosimy umawiać mailowo lub telefonicznie.