Sprzedaż nieruchomości deweloperskiej w Warszawie

Syndyk Masy Upadłości BUDO-PLUS Sp. z o.o. w upadłości, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę numer 91 o obszarze 4.980,00 m2 wraz z prawem własności usytuowanego na tej nieruchomości budynku w budowie, zapisanego w księdze wieczystej KW nr WA5M/00440194/4.

Cena wywoławcza ww. przedmiotu sprzedaży wynosi nie mniej niż 22.000.000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia dwa miliony 00/100 złotych netto).

Syndyk zaprasza do zainteresowania i kontaktu.

Więcej informacji w zakładce inwestycje.