FABRYKA PRZEWODÓW ENERGETYCZNYCH S.A. W BĘDZINIE – PRAWOMOCNE ZATWIERDZENIE UKŁADU

Nadzorca układu Fabryki Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie informuje, iż w postanowienie Sąd Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach z dnia 14 kwietnia 2023 roku w przedmiocie zatwierdzenia układu zawartego w postępowaniu o zatwierdzenie prowadzonym przez Fabrykę Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie stało się prawomocne z dniem 03 maja 2023 roku.

 

Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie przystępuje do realizacji układu zgodnie z jego treścią, zaś dotychczasowy Nadzorca układu, spółka pod firmą GRENDA – Restrukturyzacja Sp. z o.o. w Poznaniu, obejmuje funkcję nadzorcy wykonania układu.

Dokumenty do pobrania: