Sprzedaż | Spółka | Znak towarowy | Wierzytelności

Syndyk masy upadłości Fermy Drobiu Borkowski Sp. z o.o.  w upadłości likwidacyjnej informuje, iż prowadzi sprzedaż z wolnej ręki, za cenę najwyżej zaoferowaną (bez ceny minimalnej) następujące aktywa:

  • 100% udziałów w spółce pod firmą Wytwórnia Pasz Borkowski Sp. z o.o. KRS 0000446220,
  • znaki towarowe,
  • pakiet wierzytelności.

W sprawie bliższych informacji osoby zainteresowane proszone są o kontakty z kancelarią syndyka.