Grupa MRÓZ | Gospodarstwo Rolne Borzęciczki Sp. z o.o. | Zatwierdzenie układu

Miło nam poinformować, że w dniu 03 kwietnia 2022 roku Sąd Restrukturyzacyjny w Kaliszu zatwierdził układ zawarty w postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym przez Gospodarstwo Rolne Borzęciczki Sp. z o.o.

Zatwierdzony układ ww. Spółki jest pierwszym zatwierdzonym układem w toku restrukturyzacji spółek z Grupy MRÓZ S.A. i stanowi istotny elementy całej restrukturyzacji Grupy.

Postępowanie restrukturyzacyjne Spółki odbyło się za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych, przy wykorzystaniu postępowania o zatwierdzenie układu. Postępowanie stanowiło element restrukturyzacji jedenastu podmiotów z Grupy MRÓZ. Przedmiotowa restrukturyzacja pokazała, że w aktualnym systemie prawnym, spójna i sprawna restrukturyzacja podmiotów należących do jednej grupy kapitałowej, możliwa jest do przeprowadzenia w ramach postępowania o zatwierdzenie układu. Szerzej na temat restrukturyzacji grup kapitałowych pisaliśmy w artykule opublikowanym w kwartalniku Doradca Restrukturyzacyjny nr  31 (1/2023).

Serdecznie gratulujemy i dziękujęmy Wierzycielom oraz Dłużnikowi za zaufanie. Szczególne gratulacje kierujemy do Sądu Restrukturyzacyjnego w Kaliszu za niezwykle sprawne rozpoznanie wniosku o zatwierdzenie układu.