Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie – Zatwierdzenie układu

Miło nam poinformować, iż w dniu 14 kwietnia 2022 roku Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach zatwierdził układ zawarty w postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym przez Fabrykę Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie.

Postępowanie restrukturyzacyjne Spółki odbyło się za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych i cechowało się znaczną dynamiką. Warto podkreślić, że obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego zamieszono w dniu 05 stycznia 2023 roku, procedurę głosowania nad układem ukończono w dniu 28 marca 2023 roku, składając wniosek o zatwierdzenie układu w dniu 31 marca 2023 roku, a Sąd Restrukturyzacyjny już w dniu 14 kwietnia 2023 roku wydał postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu.

Serdecznie gratulujemy i dziękujęmy Wierzycielom oraz Dłużnikowi za zaufanie. Szczególne gratulacje kierujemy do Sądu Restrukturyzacyjnego w Katowicach za niezwykle sprawne rozpoznanie wniosku o zatwierdzenie układu.

Postępowanie Fabryki Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie stanowi dowód na możliwość sprawnej restrukturyzacji również dużych przedsiębiorców.