ZATWIERDZENIE UKŁADU WAIMEA MM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Miło nam poinformować, iż w dniu 10 marca 2023 roku Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie zatwierdził układ zawarty w postępowaniu o zatwierdzeniu układu prowadzonym przez Waimea MM Sp. z o.o. Spółka komandytowa.

Postępowanie restrukturyzacyjne spółki Waimea MM Sp. z o.o. Spółka komandytowa stanowi ostatnim elementem szerokiego procesu restrukturyzacji Grupy WAIMEA, które podobnie jak postępowania restrukturyzacyjne pozostałych spółek celowych (North-West Logistic Park 2 sp. z o.o. oraz East A4 Logistic Park 1 sp. z o.o) oraz Spółki Holdingowej (Waimea Holding S.A.) zakończyło się przyjęciem układu.

Aktualnie Dłużnik oczekuje na uprawomocnienie się postanowienia zatwierdzającego układ celem rozpoczęcia jego realizacji.