Wycena nieruchomości | Zapytanie o oferty

Syndyk Masy Upadłości spółki pod firmą QUANTUM FUND S.A. w upadłości, w związku z koniecznością wyceny składników osobnych mas upadłości, zaprasza do składania o ofertę na wycenę nieruchomości położnych:
  • w Krakowie, zapisanej w księgach wieczystych KR1P/00239201/8 i KR1P/00210830/7,
  • Katowicach zapisanej w księdze wieczystej KA1K/00053439/4,
  • Gdańsku zapisanej w księgach wieczystych GD1G/00075351/4, GD1G/00052973/3, GD1G/00153536/6,
  • Szklarskiej Porębie zapisanej w księdze wieczystej JG1J/00037930/4.
Wycena (operat szacunkowy) obejmować ma określenie wartości rynkowej nieruchomości w jej obecnym stanie dla celów sprzedaży w postępowaniu upadłościowym oraz możliwe, najefektywniejsze w ocenie biegłego, warianty zagospodarowania.
Oferty z określeniem kosztu sporządzenia wyceny, oddzielnie dla każdej z nieruchomości, w cenie netto oraz czasu sporządzenia wyceny proszę przesłać mailowo na adres: l.grenda@kancelariagrenda.pl, p.grenda@kancelariagrenda.pl oraz k.lemanska@kancelariagrenda.pl w terminie do dnia 20 października 2023 roku, godz 15:00.
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji pod numerem telefonu 600445576.