Udziały w ubojni drobiu

kolo4Udziały w Spółce Firma Drobiarska Sp. z o.o. w Strzegmiu. 60% udziałów – pakiet dający decydujący głos na Zgromadzeniu Wspólników. Spółka znajduje się w ruchu, rozwija się, prowadzi inwestycje w majątek własny i wypłaca coroczną dywidendę.