Rafineria Biopaliw

kolo3Przedsiębiorstwo upadłego BIOPAL Sp. z o.o. w Borku Wielkopolskim, w skład którego wchodzi rafineria biopaliw.

Przedsiębiorstwo znajduje się w ruchu, stanowi przedmiot dzierżawy, z możliwością wypowiedzenia za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Aktualnie poszukiwany jest nabywca na całość przedsiębiorstwa.