Ochrona majątku

Problemy finansowe przedsiębiorcy (zarówno jednoosobowego, jak i członka zarządu spółki) stanowią niejednokrotnie przyczynę osobistych problemów finansowych całej rodziny. W obecnym, coraz bardziej sprofesjonalizowanym obrocie gospodarczym, samo przepisanie majątku na żonę nie wystarcza, aby uchronić dorobek życia przed egzekucją.

Naszym Klientom oferujemy doradztwo w zakresie skutecznego zabezpieczenia majątku osobistego. Wyznając zasadę, iż lepiej jest zapobiegać niż leczyć, zachęcamy przedsiębiorców do zabezpieczenie swojego dorobku życia jeszcze przed pojawieniem się problemów finansowych. Zapobiegliwym oferujemy więc kompleksowe doradztwo w zakresie należytego zabezpieczenia majątku w ramach umów majątkowo-małżeńskich itp., zaś osobom w zaistniałych już problemach finansowych oferujemy wsparcie w negocjacjach z wierzycielami oraz reprezentację procesową.

Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie w zakresie odzyskiwania majątku niewypłacalnych dłużników, a tym samym dokładnie wiedzą, w jaki sposób można taki majątek ochronić przed wierzycielami lub go odzyskać.