Prawo pracy

Poza bieżącą i kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców, nasza kancelaria oferuje swoje usługi w zakresie problemów i sporów pracowniczych, zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych, które nieuchronnie łączą się z koniecznością rozwiązywania stosunków pracy pozwoliły nam na zdobycie dużego doświadczenia w tego rodzaju sprawach. Doświadczeniem tym, oraz naszą wiedzą, chcemy teraz dzielić się z naszymi Klientami. Żaden spór pracowniczy nie jest dla nas wyjątkowy, radzimy sobie z każdym.

Nasze usługi w ramach prawa pracy obejmują

  • przygotowywanie i analizę umów o pracę,

  • przygotowywanie i analizę umów okołopracowniczych,

  • przygotowywanie wypowiedzeń stosunków pracy oraz programu zwolnień grupowych,

  • reprezentację procesową pracodawców i pracowników przed Sądami Pracy.