Upadłości, likwidacje

Nierzadko się zdarza, że mimo wysiłków i chęci przedsiębiorcy, obiektywne okoliczności nie pozwalają na skuteczną restrukturyzację i uniknięcie upadłości. Wówczas niezbędne jest podjęcie niezwłocznych działań zmierzających do prawidłowego przeprowadzenia postępowania upadłościowego.

Złożenie skutecznego wniosku upadłościowego we właściwym czasie i prawidłowe przeprowadzenie postępowania upadłościowego daje możliwość zabezpieczenia majątku właścicieli i decydentów firmy, możliwie najpełniejszego zaspokojenia wierzycieli, jak i utrzymania przedsiębiorstwa w sensie przedmiotowym.

Zespół naszej kancelarii posiada wieloletnie doświadczenie i szeroką wiedzę w prowadzeniu postępowań upadłościowych zarówno w charakterze syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy, jak i reprezentanta upadłego. Nasi prawnicy brali udział w ponad 50 postępowaniach upadłościowych, dotyczących majątku o łącznej wartości przekraczającej  500.000.000,00 zł.

W ramach prowadzonych postępowań zetknęliśmy się z każdą branżą (m.in.: budowlaną, transportową, spożywczą, energetyczną, paliwową, OZE, usługową, finansową, metalurgiczną, dziewiarską, handlową, deweloperską, rolną), prowadząc postępowania o szerokim spektrum skomplikowania, od postępowań konsumenckich zaczynając, na spółkach giełdowych kończąc. W toku prowadzonych postępowań zdobywaliśmy doświadczenie prowadząc działalność gospodarczą, poszukując inwestorów, prowadząc liczne procesy sądowe, dochodząc bezskuteczności czynności prawnych, przez które upadli usiłowali ukryć swój majątek, przeprowadzając zwolnienia grupowe oraz sprzedając całe przedsiębiorstwa albo poszczególne ich składniki.

Zdobyta wiedza i doświadczenie inspirują nas do dalszego rozwoju. Na bieżąco bierzemy udział w dyskusjach na tematy zmian prawa upadłościowego, publikując nasze opinie na łamach prasy branżowej i będąc aktywnymi w licznych konferencjach.

W ramach procesów upadłościowych oferujemy mającym problemy przedsiębiorcom:

 • audyt przedsiębiorstwa pozwalający na ocenę jego bieżącej sytuacji oraz konieczności i zasadności złożenia wniosku upadłościowego,

 • kompleksowe przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości,

 • reprezentację procesową w toku postępowania o ogłoszenie upadłości,

 • reprezentację dłużnika w toku postępowania upadłościowego, pomoc w realizacji jego uprawnień, kontrolowanie czynności syndyka,

 • pomoc w przeprowadzeniu procedury oddłużeniowej.

Nasze usługi kierujemy również do wierzycieli, oferując im:

 • analizę sytuacji kontrahenta, pod kątem jego zagrożenia upadłością,

 • kompleksowe przygotowanie wierzycielskiego wniosku o ogłoszenie upadłości,

 • reprezentację procesową w toku postępowania o ogłoszenie upadłości,

 • reprezentację wierzyciela w toku postępowania upadłościowego, pomoc w realizacji jego uprawnień, kontrolowanie czynności syndyka,

 • reprezentację wierzyciela w pracach rady wierzycieli,

 • dochodzenia roszczeń od członków zarządu i innych reprezentantów niewypłacalnego podmiotu.