Upadłości konsumenckie

Aktualnie obowiązujące przepisy Prawa upadłościowego pozwalają osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej (konsumentom) na skorzystanie z dobrodziejstwa upadłości połączonego z umorzeniem ich zobowiązań (oddłużeniem). Obecnie obowiązujące, dość liberalne przepisy prawa, pozwalają na szerokie zastosowanie procedury oddłużeniowej, zarówno dla osób, które popadły w tarapaty finansowe z powodu złej inwestycji gospodarczej bądź finansowej, kredytu zaciągniętego w obcej walucie, nagłej utraty pracy, problemów zdrowotnych czy też życiowych.

Prawnicy naszej kancelarii na bieżąco prowadzą postępowania upadłościowe konsumenckie, tak więc lepiej niż ktokolwiek inny, znają specyfikę tych postępowań i drogi wiodące do sukcesu, czyli pełnego umorzenia zobowiązań.

Nasze usługi obejmują:

  • analizę sytuacji dłużnika i doradztwo w zakresie doboru procedury oddłużeniowej,

  • kompleksowe przygotowanie wniosku o umorzenie zobowiązań bądź ogłoszenie upadłości,

  • reprezentację procesową w toku postępowania sądowego.