Obsługa syndyka

Nasza kancelaria posiada ogromne doświadczenie i wiedzę w samodzielnym prowadzeniu postępowań upadłościowych. Swoją wiedzą chcemy jednak dzielić się z syndykami nie posiadającymi własnego zaplecza prawnego. Syndykom rozpoczynającym pracę w zawodzie oraz prowadzącym postępowania przekraczające możliwości jednoosobowej kancelarii proponujemy merytoryczne wsparcie na każdym etapie postępowania. Kancelaria posiada biura w Poznaniu i Warszawie, jednak prowadzi działalność na terenie całego kraju.

Syndykom proponujemy:

 • Bieżącą obsługę prawną i doradztwo na każdym etapie postępowania,
 • Udział i asystę w czynnościach syndyka,
 • Sporządzanie planu likwidacyjnego,
 • Sporządzanie listy wierzytelności oraz obsługę postępowań sprzeciwowych,
 • Przygotowywanie sprawozdań z czynności syndyka;
 • Obsługę prawną windykacji wierzytelności masy upadłości;
 • Reprezentowanie Syndyka w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych związanych z prowadzonym postępowaniem upadłościowym;
 • Przygotowywanie i prowadzenie posiedzeń Rady wierzycieli,
 • Zakończenie postępowania upadłościowego.

W skład naszej oferty wchodzi również:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • pełna obsługa kadrowa;
 • obsługa płac;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • doradztwo podatkowe.