Stowarzyszenia i fundacje

Prowadzenie stowarzyszenia lub fundacji wymaga w dzisiejszym świecie, niejednokrotnie, jest dziś obwarowane formalnościami równymi prowadzeniu przedsiębiorstwa zarobkowego. Sprawne zarządzanie stowarzyszeniem lub fundacją wymaga częstokroć zaangażowania znacząco przewyższającego założenia tych instytucji, funkcjonujących niejednokrotnie w oparciu o pracę społeczną swoich członków.

Rozumiejąc problemy z tym związane, nasza Kancelaria oferuje stowarzyszeniom i fundacjom preferencyjne stawki rozliczeniowe – uwzględniające niezarobkowy charakter tych instytucji – oraz elastyczne umowy.

Prawnicy naszej kancelarii posiadają bogate doświadczenie w tworzeniu i obsłudze stowarzyszeń i fundacji.

Stowarzyszeniom i fundacjom oferujemy:

  • tworzenie dokumentów statutowych oraz ich modyfikację,

  • rejestrację w KRS nowych podmiotów oraz rejestrację zmian zachodzących w podmiotach funkcjonujących,

  • przygotowywanie i prowadzenie walnych zgromadzeń członków,

  • udział w posiedzeniach zarządów i innych organów podmiotów,

  • bieżącą obsługę funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji,

  • reprezentację w sporach sądowych i administracyjnych,

  • reprezentację w kontaktach z jednostkami samorządu terytorialnego.