Windykacje

Uzyskanie wyroku przeciwko nierzetelnemu kontrahentowi stanowi nie rzadko dopiero początek batalii zmierzającej do uzyskania zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Długotrwały spór prawny pozwala bowiem dłużnikowi na takie przesunięcia w zakresie swojego majątku, które skutkują bezskutecznością egzekucji i całkowitą niewypłacalnością dłużnika. Niewypłacalność dłużnika rodzi jednak daleko idące skutki prawne. Korzystający z fachowego wsparcia prawnego wierzyciel doprowadzić może do wzruszania czynności prawnych dłużnika, na podstawie których wyzbył się on swojego majątku i uzyskania z nich zaspokojenia swoich roszczeń. Przy odzyskiwaniu majątku niewypłacalnego dłużnika, wierzyciel skorzystać może z uregulowanej w Kodeksie cywilnym instytucji Skargi pauliańskiej, bądź też z instytucji bezskuteczności czynności prawych, wynikających z przepisów Prawa upadłościowego.

Nasza kancelaria posiada wiedzę i doświadczenie w odzyskiwaniu wyprowadzonego przez dłużników majątku. Nasi prawnicy prowadzili liczne spory sądowe, niejednokrotnie kończone w Sądzie Najwyższym.

Nasze usługi adresujemy zarówno do wierzycieli poszukującym zaspokojenia z majątku niewypłacalnego dłużnika oraz syndyków prowadzących postępowania upadłościowego, w toku których zachodzi konieczność wszczęcia skomplikowanego sporu prawnego.