Oddłużanie

Aktualnie obowiązujące przepisy Prawa upadłościowego pozwalają na skorzystanie z dobrodziejstwa umorzenia zobowiązań (oddłużenia) zarówno przedsiębiorcom jak i osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej czyli konsument. Obecnie obowiązujące, dość liberalne przepisy prawa, pozwalają na szerokie zastosowanie procedury oddłużeniowej, zarówno dla osób, które popadły w tarapaty finansowe z powodu złej inwestycji gospodarczej bądź finansowej, oraz kredytu zaciągniętego również w walutach obcych  w obcej walucie, czy nagłej utraty pracy, problemów zdrowotnych i życiowych.

Nasze usługi obejmują:

  • analizę sytuacji dłużnika i doradztwo w zakresie doboru procedury oddłużeniowej,

  • kompleksowe przygotowanie wniosku o umorzenie zobowiązań bądź ogłoszenie upadłości,

  • reprezentację procesową w toku postępowania sądowego.