Prawo sportowe

Prawo sportowe stanowi obecnie niezwykle dynamicznie rozwijającą się dziedzinę prawa. Ten zakres działalności człowieka, jaki przez wiele lat uznawany był za tzw. strefę wolną od regulacji prawnej, nieuchronnie zamykany jest w ramy gęstniejących przepisów. Proces ten jest tym intensywniejszy i bardziej nieuchronny im większe środki pieniężne angażowane są w daną dyscyplinę.

Rozumiejąc zarówno powyższą zasadę, jak i samą ideę zarówno amatorskiego jak i zawodowego uprawiania sportu, oferujemy bieżące doradztwo prawne oraz reprezentację procesową w sprawach z zakresu prawa sportowego, zarówno związkom i klubom sportowym, jak i zawodnikom.

Założyciel naszej Kancelarii, mec. Łukasz Grenda, posiada wieloletnie doświadczenia zarówno w bieżącym doradzaniu klubom i związkom sportowym, jak i w sprawach spornych. Od roku 2010 mec. Łukasz Grenda jest Arbitrem Trybunału Związku Polskiego Związku Motorowego w Warszawie, będącego jednocześnie jedną z władz Związku, jak i Stałym Sądem Arbitrażowym, rozpoznającym sprawy statutowe, dyscyplinarne oraz majątkowe wynikające z obowiązujących kluby i zawodników kontraktów.