Obsługa korporacji

Prowadzenie biznesu, bez względu na jego skalę, wymaga stałego i bieżącego wsparcia prawnego. Współczesne realia gospodarcze nastręczają przedsiębiorcom wielu formalności i skomplikowanych problemów prawnych, a także nieuniknionych sporów z klientami czy innymi przedsiębiorcami.

Korzystanie z bieżącej obsługi prawnej pozwala na komfort w bieżącym zarządzaniu firmą, zapobieganie sytuacjom kryzysowym i należyte przygotowanie się do nich. W swojej pracy pamiętamy o zasadzie, że element ryzyka należy zawsze uwzględniać.

Nasza Kancelaria zapewnia przedsiębiorcom pomoc w bieżącym przygotowywaniu i analizowaniu umów, wsparcie w negocjacjach handlowych, doradztwo z zakresu prawa spółek oraz obsługę z zakresu prawa pracy.

Naszym klientom za świadczone usługi proponujemy ryczałtowe rozliczenie miesięczne, bądź też rozliczenia zależne od liczby przepracowanych godzin. Nasze usługi świadczymy zarówno w siedzibie swojej kancelarii, jak i w siedzibie naszych Klientów, mając możliwość oddelegowania naszego pracownika na określone dni do siedziby Klienta.

Kancelaria na stałe współpracuje również z biegłym księgowym, doradcą podatkowym, rzeczoznawcą majątkowym, notariuszem oraz komornikiem.