WAIMEA HOLDING S.A. w restrukturyzacji

Data rozpoczęcia: 03/06/2020

Status: Postępowanie restrukturyzacyjne – Postępowanie sanacyjne

Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XVIII do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

1. DANE DŁUŻNIKA:

Dłużnika: Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji
Adres: Wiertniacza 133, 02 – 952 Warszawa
Województwo: Mazowieckie
KRS 0000525664, REGON 147465021, NIP 5213679900

2. DANE POSTĘPOWANIA:

Sąd Restrukturyzacyjny: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XVIII do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa
Sygnatura akt upadłości: XVIII GRs 5/20
Data otwarcia postępowania: 03.06.2020 r.
Zarządca: GRENDA Restrukturyzacja Sp. z o.o.
Sędzia Komisarz: SSR Jarosław Zarębski

Sposób sprawowania zarządu: zarząd własny Dłużnika

3. AKTUALNY STAN POSTĘPOWANIA:

 • Otwarcie postępowania
  • data postanowienia o otwarciu postępowania: 03.06.2020 r.
  • publikacja w MSiG: 22.07.2020 r.
 • Spis wierzytelności
  • data złożenia: 16.09.2020 r.
  • data zatwierdzenia: 30.03.2021 r.
 • Plan restrukturyzacyjny
  • data złożenia: 12.10.2020 r.
  • data zatwierdzenia: 30.03.2021 r.

Informacje ogólne:

Pismem z dnia 15 września 2020 r. zarządca przedłożył do akt postępowania spis inwentarza, spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych, zaś pismem z dnia 12 października 2020 roku złożony został do akt postępowania Plan restrukturyzacyjny.
W dniu 30 marca 2021 roku Sędzia – komisarz zatwierdził oba dokumenty.
Mocą postanowienia Sędziego – komisarza z dnia 30 marca 2021 roku Sędzia – komisarz postanowił o określeniu sposobu głosowania nad układem w ramach głosowania z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli. Zgodnie z postanowieniem Sędziego – komisarza głosowanie nad układem odbędzie się w formie korespondencyjnej.
Przedmiotowe postanowienie Sędziego – komisarza z dnia 30 marca 2021 roku opublikowane zostało w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 26 kwietnia 2021 roku. Poniżej link do obwieszczenia.