Zakończenie likwidacji w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zgodnie z art. 308 ust. 2 Ustawy prawo upadłościowe.

kolo1Zakończenie likwidacji w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zgodnie z art. 308 ust. 2 Ustawy prawo upadłościowe.

Nowelizacja Prawa upadłościowego stawia nowe wyzwania przed Doradcami restrukturyzacyjnymi.

Postępowania prowadzone według nowych zasad cechować się mają przede wszystkim sprawnością. Praktyka pokaże jednak czy sprawność pójdzie w parze z jakością i przede wszystkim, czy nowe założenia możliwe są do realizacji w praktyce. 

Odpowiedzi na te i inne pytania na łamach Nr 4 Doradcy Restrukturyzacyjnego poszukiwał mec. Łukasz Grenda. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, jak i całym, niezwykle interesującym numerem.

                                            scene-11