Restrukturyzacja zadłużenia bankowego farm wiatrowych

Zapraszamy na seminarium „Restrukturyzacja zadłużenia bankowego farm wiatrowych” podczas którego eksperci z kancelarii prawnej SSW oraz mecenas Łukasz Grenda przedstawią:

  • Uprawnienia banków wynikające z umów kredytowych. Postanowienia umów kredytowych istotne z perspektywy prowadzonych i planowanych rozwiązań restrukturyzacyjnych.
  • Modele restrukturyzacji kredytów bankowych w kontekście przepisów podatkowych obowiązujących banki.
  • Prawo restrukturyzacyjne – nowe rozwiązania prawne pomocne zagrożonym przedsiębiorcom (zagadnienia wybrane z perspektywy restrukturyzacji farm wiatrowych).
  • Opodatkowanie farm wiatrowych podatkiem od nieruchomości – otoczenie prawne, aktualne interpretacje i orzecznictwo, kwestia przeszacowania aktywów farm wiatrowych oraz możliwe działania.

Seminarium organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 roku w godz. 9.00-13.00, w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Warszawa, ul. Szkolna 2/4 (sala konferencyjna nr 17).

Więcej: http://psew.pl/wydarzenia/restrukturyzacja-zadluzenia-bankowego-farm-wiatrowych/