Zdzisław Sarnowski – ZPUH SATO – rozpoczęcie sprzedaży

Syndyk masy upadłości Zdzisława Sarnowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Zakład Przetwórczo-Usługowo-Handlowy SATO Zdzisław Sarnowskiw upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wągrowcu, informuje wierzycieli oraz podmioty zainteresowane kupnem, iż rozpoczęta została procedura likwidacji masy upadłości.

Syndyk wystawia do sprzedaży w trybie sprzedaży konkursowej z wolnej ręki:

  1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynków, dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi akta księgi wieczystej nr PO1B/00057916/8, położonej w Wągrowcu, przy ul. Wierzbowej 1, składającej się z działek o nr 349/6 i 5485/1 o łącznej powierzchni 4.128 m2, zabudowanej dwoma obiektami magazynowymi o łącznej powierzchni użytkowej 801,55 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 675.000,00 zł netto (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych netto);

  2. prawo własności nieruchomości lokalowej, dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi akta księgi wieczystej nr PO1B/00011056/7, położonej w Wągrowcu, przy ul. Kościuszki 64, lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 87,2 m2 w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, wraz z prawem udziału wielkości ½ części w częściach wspólnych budynku oraz gruntu, dla którego Sąd Rejonowy w Wągrowcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi akta księgi wieczystej nr PO1B/00005589/7 oraz prawem korzystania z garażu, a nadto prawa własności kotła gazowego Vaillant, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 258.400,00 zł netto (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych netto);

  3. zbiór zapasów magazynowych jako całości, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 192.855,87 netto (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy netto);

  4. ruchomości stanowiące wyposażenie biura oraz lokalu mieszkalnego, za łączną cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 21.743,36 zł netto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote trzydzieści sześć groszy netto);

  5. środków transportu:

    a) samochód Nissan Qashqai, rok produkcji 2011, poj. 1997 cm3 za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 35.203,00 zł netto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście trzy złote);

b) samochód Fiat Seicento Van, rok produkcji 2004, poj. 1108 cm3, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 2.357,00 zł netto (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem złotych);

c) samochód Citroen Xsara, rok produkcji 2005, poj. 1998 cm3, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 4.634,00 zł netto (słownie: cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery złote);

d) samochód ciężarowy Ford Transit, rok produkcji 2005, poj. 1998 cm3, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 5.772,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote).

Więcej informacji w dziale Inwestycje.