BB Park Sp. z o.o. w restrukturyzacji – nowy termin Zgromadzenia Wierzycieli

Zarządca BB Park Sp. z o.o. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 11 grudnia 2018 roku przed Sądem Rejonowym Szczecin Centrum w Szczecinie odbyło się Zgromadzenie Wierzycieli, w toku którego rozstrzygane były formalne, zaś cześć wierzycieli oddała już swoje głosy. Na 35 uprawnionych do głosowania wierzycieli 29 oddało głosy za układem, przy braku głosów przeciwnych.

Z uwagi na potrzebę rozpoznania kwestii formalnych dotyczących uprawnienia do udziału w Zgromadzeniu jednego z wierzycieli, Sąd odroczył termin Zgromadzenia do dnia 02 kwietnia 2019 roku, godz. 10.00, sala 12 w Budynku Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie przy ul. Narutowicza 19 w Szczecinie.

Zarządca informuje wierzycieli, którzy oddali już swoje głosy i utrzymują one ważność.