Waimea Holding S.A. – propozycje układowe

Zarządca Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji, GRENDA – Restrukturyzacja Sp. z o.o. informuje, że w dniu 30 listopada 2020 roku Dłużnik złożył do akt postępowania sanacyjnego propozycje układowe.

Propozycje układowe dostępne są pod poniższym linkiem:
Dłużnik w piśmie kierowanym do Sądu zastrzegł sobie prawo ewentualnej zmiany propozycji układowych na dalszym etapie postępowania restrukturyzacyjnego.