Kwartalnik Doradca restrukturyzacyjny nr 34 | Należności pracownicze w postępowaniu upadłościowym

Miło nam poinformować, że w dniu 12 grudnia 2023 roku swoją premierę będzie miał kolejny [34] numer kwartalnika Doradca restrukturyzacyjny.

Wśród tematów poruszonych w najnowszym numerze czasopisma Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, na szczególną uwagę zasługuje w naszej ocenie artykuł Pani Mecenas Patrycji Grenda dotyczący statusu należności pracowniczych w postępowaniu upadłościowym.

Ten przekrojowy artykuł powstał jako efekt przemyśleń i prowadzonych sporów prawnych w odniesieniu do ochrony praw pracowniczych na gruncie postępowań upadłościowych.

Dla każdego czynnego doradcy restrukturyzacyjnego oraz Sędziego wydziału upadłościowego sprawą oczywistą jest, że należności pracowników zatrudnionych przez upadłego stanowią kategorię tzw. innych zobowiązań masy upadłości i jako takie mogą być regulowane wyłącznie w sytuacji, gdy masa upadłości posiada środki pozwalające na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Nadto, rzeczą absolutnie oczywistą jest fakt, że należności pracownicze umieszone na liście wierzytelności nie mogą zostać uregulowane w innym sposób aniżeli na drodze planu podziału.

Niestety, powyższe kwestie, dla doradców restrukturyzacyjnych nie budzące wątpliwości, nie są w żadnym zakresie oczywiste dla przedstawicieli czy to Państwowej Inspekcji Pracy czy Sądów, w tym nawet Sądów Pracy lub Sądów Administracyjnych rozpoznających środki odwoławcze od decyzji (nakazów płatniczych) wydawanych przez PIP.

Dzieląc się zatem z Państwem naszymi doświadczeniami, polecamy zarówno doradcom restrukturyzacyjnym, ale także przedstawicielom innych zawodów prawniczych, pracownikom instytucji  powołanych dla ochrony praw pracowników czy pracownikom upadłych przedsiębiorstw, lekturę ww. artykułu licząc, że okaże się on pomocny w szczególności przy ustalaniu, czy w ogóle i ewentualnie w jakich okolicznościach syndyk niewypłacających w terminie wynagrodzenia pracowniczego dopuszcza się ciężkiego naruszenia obowiązków pracodawcy, a przede wszystkim celem zapoznania się z obowiązującymi obecnie regulacjami Prawa upadłościowego w zakresie zasad regulowania przez syndyka wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez upadłego.